Jaké jsou podmínky při odchodu do předčasného důchodu?

Důchodový věk se neustále zvyšuje. Lidem, kteří se na něj nemohou dočkat se tak někdy pořád vzdaluje. Když už je pro ně pracovní nasazení z nejrůznějších důvodů neúnosné, mohou za určitých podmínek odejít do důchodu předčasně. Jaké ty podmínky ale jsou a jsou vůbec výhodné? Pojďme se na ně blíže podívat.
finance a budík.jpg
Předčasný důchod
Nárok na starobní důchod vzniká současně za dvou podmínek. Patří sem potřebná doba pojištění, tedy odpracovaných let, případně náhradní doby pojištění a dosažení důchodového věku. Ten, kdo je splní, může odejít na takzvaný odpočinek už dříve. Nyní platí úprava zákona o důchodovém pojištění tak, že osoba, která se rozhodne požádat o předčasný důchod, musí mít alespoň 35 let pojištění. Současně osoba, která by dosáhla důchodového věku v 63 letech, může odejít o tři roky dříve do penze, ta, která má hranici důchodového věku vyšší, než 63 let, může požádat o důchod až o pět let dříve, ne však před dosažením 60 let věku.
Kdo se pro předčasný odchod do penze rozhodne, měl by vědět, že dávka bude krácena, a to procentuálně, dle aktuální doby, o níž bude dotyčná osoba dříve doma. I když pak člověk dosáhne řádného věku, v němž by mohl o důchod požádat, nebude příjem dorovnán, jak tomu bylo v minulosti.
přeložená dvoustovka.jpg
O kolik se důchod krátí?
Starobní důchod se skládá ze dvou částek, základní výměra je dána zákonem a jedná se o pevnou částku. Procentuální výměra se odvíjí od předchozích výdělků jednotlivce. Právě ta bude při odchodu do předčasného důchodu krácena. Za každých i započatých 90 dní, zbývajících do řádného starobního důchodu o:
–          0,9 % výpočtového základu za prvních 360 kalendářních dnů,
–          1,2 % je to pak za období od 361. – 720. kalendářního dne,
–          1,5 % pak činí srážka za období od 721. kalendářního dne.
Kdo se chce dozvědět přesná procenta svých srážek a vhodné období odchodu do důchodu tak, aby nebyl moc krácen, může navštívit pobočku Okresní správy sociálního zabezpečení dle svého trvalého bydliště. Zde si také může případnou žádost o starobní důchod ať už řádný či předčasný, podat.

By

About Auther

about author