Segmentace trhu

Segmentace trhu

7. 5. 2023 | | Žádné komentáře

Pokud chcete uskutečnit svůj podnikatelský plán, měli byste také vědět, kde ho uskutečňovat budete. Jelikož podle části trhu, na kterou se budete orientovat vzniknou i požadavky zákazníků na nákup. Vy sami si musíte tak, jako u mnoha jiných věcí uvnitř firmy sednout a vytvořit myšlenkovou mapu vymezující proces segmentace trhu.
–          Jako první si určete, podle jakých faktorů se budete orientovat
–          Posuďte tyto faktory
–          Rozdělte si trh na různé segmenty
–          Každému segmentu vytvořte profil
mapa na dlaních

Faktory
Geografické

–          Teritorium: myslí se tím oblast části světa (Evropa, střední Evropa, USA, Čína…)
–          Stát: nemusíte se soustředit jen na teritoria, můžete podnikat i v rámci jen jednoho státu (Česká Republika, Francie, Mexiko…)
–          Region: tady se už myslí část každého státu, pro Čechy by to byli (Čechy, Morava, Slezsko, jižní Čechy…)
–          Velikost oblasti: zde si velikost určující faktor určujeme podle svých preferencí (rozloha, počet obyvatel…)
–          Typ osídlení: všechny faktory mají přímou souvislost, tady nás zajímá (městská, příměstská, venkovská…)
–          Velikost obce: určuje se podle počtu obyvatel
–          Podnebí: to je poměrně dost důležitý faktor s ohledem na chování různých materiálů (Tropy, Subtropy, mírný pás…)
–          Morfologie krajiny: samozřejmě nás zajímá i hornatost (rovina, pahorkatina, velehory, poušť…)
digitalizace

Demografické

–          Věk: cílová kategorie zákazníků (do 6 let, do 15 let, pro studenty, pro důchodce…)
–          Pohlaví: hledáte-li zákazníka, orientujete se samozřejmě i podle toho, zda-li je to žena, nebo muž
–          Velikost rodiny: je důležité podle ceny produktu, mimo jiné (1, 2, 5, 6 a více…)
–          Fáze životního cyklu rodiny: pro kterého člena a v jaké rodinné situaci je to určené (svobodný, ženatý, bez dětí, rozvedený…)
modré dlaždice

Socioekonomické

–          Příjem rodiny: podle toho si můžeme dovolit rozdílné věci
–          Povolání: se vzděláním přichází i mnoho rozdílných znalostí
–          Vzdělání: čím vzdělanější lidé, tím více přemýšlí o nákupu
Mohli bychom vytvářet další a další faktory, avšak to vše si musíte promyslet v závislosti na tom, co se chystáte nabízet.

By

About Auther

about author