Strečink jako nedílná součást každého tréninku

Strečink jako nedílná součást každého tréninku

12. 6. 2019 | | Žádné komentáře

Pro správné připravení těla na zátěž by měl každému tréninku předcházet minimálně 20minutový strečink, není určen pouze vrcholovým sportovcům, ale všem bez ohleduna druh zvolené aktivity.

ruce na chodidle

Strečink má původ v anglickém slově „stretch“, které znamená natažení nebo také rozpínání. Správné protažení a uvolnění svalů před každým tréninkem má nejen vliv na sportovní výkon, ale také na prevenci poškození svalů.

Než se strečinkem začneme, je důležité svaly nejprve prohřát a prokrvit, toho dosáhneme například lehkým klusem, několika dřepy nebo poskoky. Větší prokrvení svalů zajistí kvalitnější protažení a uvolnění svalstva při strečinku a současně snižuje riziko mikrotraumat svalových vláken.

Po úvodní části přichází na řadu již zmiňované protažení. Při protahování je důležité postupovat pomalu, vyhnout se švihovým a trhavým pohybům. Všechna cvičení vždy provádíme do bolesti, v krajní pozici zůstaneme alespoň 15 až 20 vteřin a daný cvik dle potřeby zopakujeme. Nedílnou součástí strečinku je správné dýchání, důležité je nezadržovat dech a s výdechem zkusit svaly ještě o něco více uvolnit.

Protahování je obecně pro naše svaly velmi přínosné. Čím častěji se provádí, tím lépe. Pomáhá například při bolestech zad či krční páteře, které se mohou objevit při dlouhodobém setrvání v jedné poloze. Strečink je tedy vhodné provádět i jako formu kompenzace, například při dlouhodobé práci vsedě u počítače. 
běh středem silnice

Pokud si nejste jistí, jak se strečinkem začít, můžete například oslovit trenéra v blízké posilovně, který vám jistě předá cenné rady. Další možností jsou videa na internetu, dle kterých můžete cvičit u sebe doma, ovšem jejich nevýhodou je, že vás nemá, kdo zkontrolovat a případně opravit. V neposlední řadě můžete zajít na lekci jógy, kde je kladen velký důraz na protažení a současně i na posílení středu těla a mnoho dalšího.

Záleží na vás, pro jakou formu protahování se nakonec rozhodnete, podstatné je, věnovat mu čas.


By

About Auther

about author