Slovní zásoba

Slovní zásoba

16. 4. 2022 | Podnikání | Žádné komentáře

Čeština je velmi složitý jazyk, což nám, rodilým mluvčím ani nepřijde, když se učíme mluvit, skloňovat a časovat od malička a složitosti pravidel českého jazyka se naučíme poslechem mluvy našich rodičů a všech kolem nás. Pro cizince je ale náš jazyk skutečnou lahůdkou.

Vezměte si jen, kolik slov změní svůj význam, když v něm nahradíme jediné písmenko. Můžete pak řešit obchodování s opcemi https://www.tradecz.cz/, ale i obchodování s ovcemi a v sobotu navštívit obce, ale i otce.

Čtyři slova a záměna jednoho písmenka může způsobit cizinci nepřekonatelné potíže, bude-li se snažit pochopit obsah vašich slov. A to už vůbec nemluvíme o tom, že některá slova vyslovujeme stejně a jen z významu celé věty se dá pochopit, co jsme vlastně chtěli říct. Např. slova jako oběd – objet, obětí – objetí, být-bít. Tato slova nejsou problémem jen pro cizince, ale i pro žáky v hodinách češtiny při diktátech.

ovce

Od malička by měly děti poslouchat, jak jim večer předčítáte pohádky. Poslech je učí správnou gramatiku nenáročnou formou.

Naučí-li se děti číst první slova a věty, měli bychom je všemi možnými způsoby přitáhnout ke čtení. Zprvu i čtení dětských časopisů může být skvělou pomůckou pro rozvoj slovní zásoby. Později můžete přejít na komiksy, kde textu není moc, ale i troška je lepší než nic. Prima zábavou třeba při cestování autem jsou hry jako slovní fotbal. Cesta vám rychleji uteče.

scrabble

Na základní škole je povinností čtenářský deník a asi není lepší způsob, jak si slovní zásobu rozšiřovat, ideálně i čtením starších knih, psaných krásnou češtinou Boženy Němcové nebo Aloisem Jiráskem. Děti je třeba ke čtení občas nutit, ale věřte, že nutit je, se vyplatí. A co si s dětmi zahrát Scrabble čili česky Kris-Kros? Můžete používat i online slovníky povolených slov a uvidíte, kolik nových českých slov objevíte, i když je v běžné mluvě nepoužíváte.

By

About Auther

about author